Utrustning

Palmako började tillverka limträ år 2007. Produktionsanläggningen har en area på 7 500 m2 och 2/3 av denna area används för produktionen.

2015 införskaffade Palmako en Hundegger K2i CNC-maskin vilken gör det möjligt att bearbeta balkar i enlighet med kundens ritningar. Maskinen har förmågan att bearbeta alla tvärsnitt för laminerat trä som Palmako tillverkar. 

En av företagets största investeringar under de senaste åren har varit installationen av den nya produktionslinan för limträ och utbyggnaden av produktionshallen. Palmako investerade 7,5 miljoner euro i detta projekt och 2 miljoner euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Denna lösning gör produktionslinan logistiskt komplett, hela tillverkningsprocessen blir snabbare och mer flexibel samt gör det möjligt att tillverka limträ i nya, större dimensioner. Hela processen optimeras och styrs av en speciell datorprogramvara vilket minimerar förlusterna som förvaring och intern logistik kan ge upphov till.

Ny teknologi för limträproduktion inleddes tidigt i juni 2018 och i första skedet nådde 17 laster med varierande utrustning Kavastu. De första förpackade och inplastade balkarna kom från linan i november 2018.

Maskiner som används i den nya linan är Rex hyvlar, Grecon fingerskarv, Kallesoe frekvenspress, Mindas linor och moderna inkörningsområde.