Certifikat

EN

Limträprodukter, produktionsprocessen för limträprodukter av varumärket Construct och leveranskedjan är certifierade av MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute.

Tillverkning: I enlighet med EN 14080 / DIN 1052
Virkessortering: I enlighet med EN 14081 / DIN 4074
Fingerskarvning: I enlighet med EN 14080:2013 / DIN 68140-1
Limning: I enlighet med EN 14080:2013
Inspektionsrapport: I enlighet med EN 14080:2013 / DIN 1052-1

 

Palmako tillhör även organisationen Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

CE

Palmako AS försäkrar att dess produkter limträprodukter uppfyller kraven i de tillämpliga EU-direktiven. Limträprodukter är CE-certifierade av MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute. CE-certifieringsnummer: 0672-CPR-0465.

FSC

Sedan 2004 är företaget FSC-certifierat och bidrar därigenom till ett hållbart skogsbruk. Vid önskemål från kunden och vid större beställningar kan Palmako erbjuda hus byggda av FSC-certifierat trä. Produkter som är tillverkade av FSC-certifierat trä är i produktkatalogen märkta med FSC-logotyp.

Palmako AS policy för hantering av olagligt trä och trä med tvivelaktigt ursprung:

AS Palmako tillämpar FSC:s policy genom att undvika användningen av trä som har avverkats olagligt; som kommer från genmodifierade träd; som kommer från områden där man bryter mot traditionella och civila rättigheter och trä som kommer från ocertifierad urskog med högt skyddsvärde som beskrivs i FSC:s PBC-policy. Palmako har utsett en person som har till uppgift att bevaka tillämpningen av denna policy.

Var god kontakta Palmakos inköpschef om du har frågor kring valfria aspekter i denna policy. Palmakos policy är offentlig och tillgänglig för alla som vill ta del av den. Företagets inköpschef förklarar gärna bakgrunden för denna policy till alla intresserade parter.

Palmako lovar att direkt vidta nödvändiga åtgärder så fort företaget med hjälp av utomstående har fått in säkra bevis om leveranser av trä som har avverkats olagligt eller har tvivelaktig bakgrund. Dessa åtgärder kan vara att stoppa leveranser från sådana leverantörer eller uppföljningsåtgärder hos leverantörer för att förklara Palmakos policy och förhindra framtida förseelser.

Palmako uppmanar också utomstående att kontakta företaget vid misstanke om att trä som har levererats till Palmako är olagligt eller kommer från oacceptabla källor. Palmako åtar sig att utreda alla sådana misstankar som är grundade på tillräckligt bevismaterial.