Limträbalkar

Limträbalkar är det vanligaste materialet vid byggnadskonstruktion. De består av många lameller med en maximal tjocklek på upp till 45 mm.

Produktbeskrivning:

Träslag:  Gran (Picea abies)
Tillverkning:  I enlighet med EN 14080
Sortering: I enlighet med EN 14081 / DIN 4074
Fingerskarvning: I enlighet med EN 14080
Hållfasthetsklass: GL24; GL28; GL32 i enlighet med EN 14080
Fukthalt: 8-15%
Lamelltjocklek:  Standard 40 mm, kan vara upp till 45 mm
Lim:  PUR för FJ, MUF-lim, ljust, färgstabilt, EN 301 Typ 1, vattenbeständigt
Delamineringstester: EN14080 Bilaga C
Ytkvalitet: Hyvlad på fyra sidor, fasad, synlig eller icke synlig kvalitet, kapade ändar
Längder: Upp till 18,0 m
Emballering:  Plastförpackad med alla sex sidor täckta, balkar enskilt emballerade
Inspektionsrapport: I enlighet med EN 14080
CE-certifikatnummer:  0672-CPR-0465
Anmält organ: 0672; Materialprüfüngsanstalt Universität Stuttgart

Palmako balkars tvärsnitt: GL24; GL28 (GL30, GL32 på begäran)

Höjd (mm) Bredd (mm)
60 80 90 100 115 120 140 160 180 200 240
80 x
90 x
100 x x
120 x x x x
135 x x
140 y y y
160 x x x x x x x
180 y x y x y x
200 x x x x x x x x x
225 x x x
240 x x x x x x x x x x
270 x x x
280 x x x x x x x x x x
315 x x x
320 x x x x x x x x x x
360 x x x x x x x x x x
400 x x x x x x x x x x
405 x x x
440 x x x x x x x x x
450 x x x
480 x x x x x x x x x x
495 x x x
520 x x x x x x x x x
540 x x x
560 x x x x x x x x
585 x x x
600 x x x x x x x x x
1200 x x x x
1240 x x x
1280 x x x
Group 13 ROTATE SCREEN

x- standardprodukt y- specialprodukt

På specialbegäran kan vi erbjuda GL32 balkar.

Hittar inte produkten du önskar? Fråga efter specialbegäran!

Förutom standardsortimentet finns även ett flertal andra dimensioner vilka finns listade i varje produktbeskrivning. Om du inte hittar en produkt med det tvärsnitt du behöver, var god fyll i beställningsformuläret så kontaktar Constructs försäljare dig.