Produkter 01

Constructs laminerade träprodukter omfattar laminerade träbalkar, dubbla och trippla balkar, fingerskarvat byggnadsvirke och limträbalkar. Balkar används som stolpar och som lastbärande konstruktioner. Laminerade balkar tillverkas för väggkonstruktioner i Palmakos egna timmerhus samt för försäljning till andra timmerhustillverkare.

Företaget 02

ESTNISKT FÖRETAG

Genom att Palmako AS ingår i Lemeks Group, som är Estlands största skogs- och träindustriföretag, så är Palmako AS en del av en heltäckande leveranskedja. Hela vägen från skogsplanta till en färdig produkt.

Palmakos affärsidé är att sälja ett brett sortiment av träprodukter av hög kvalitet till miljömedvetna personer.

Palmako AS har egna verksamheter i Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA.

93 % av produktionen exporteras över hela världen. Palmakos produkter återfinns i fler än 30 länder världen över.

Kvalitet 03

PRODUKTKVALITET SOM HÖGSTA PRIORITET

 

Användning av bästa råvaror, den senaste teknologin och kompetent arbetsstyrka hjälper Palmako att tillverka produkter som passar även de mest krävande kunderna.

Palmako är FCS-certifierad, limträprodukter EN-certifierade.

Produktion 04

Under årens lopp har Palmako investerat mer än 15 miljoner € i toppteknik vilket har gjort det möjligt för oss att använda de bästa maskinerna för att tillverka våra produkter.  Palmako startade sin tillverkning av limträprodukter år 2007 och idag exporteras 90% av produktionen. Palmako tillverkar mer än 30 000 m3 limträprodukter per år.

Försäljningsvillkor 05

HÖG NIVÅ AV SUPPORTTJÄNSTER

Palmako AS håller lager för återförsäljare för att säkerställa snabba, punktliga leveranser över hela Europa och är redo att leverera dess produkter till slutkundernas trädgårdar om så önskas. Som ett flerspråkigt företag kan Palmako AS betjäna sina kunder på åtta olika språk.

Palmako AS är ett effektivt, flexibelt, kundvänligt och hållbart företag.