Fingerskarvade produkter

En fingerskarv görs genom att såga en sats av utfyllande, sammanlåsande profiler i två träbitar vilka därefter limmas tillsammans.  Fingerskarvat virke är starkare än konventionell dimensionsvirke av samma klass.

PRODUKTBESKRIVNING:

Träslag: Gran (Picea abies)
Tillverkning: I enlighet med EN 15497
Timber grading: I enlighet med EN 14081 / DIN 4074
Finger jointing: I enlighet med EN 15497
Fukthalt:  8-18%
Tjocklek: Standard 40 mm, kan vara upp till 60 mm
Ytkvalitet: Hyvlad på fyra sidor, fasad, icke synlig kvalitet, kapade ändar
Längder:  Upp till 13,5 m