Produkter

Constructs laminerade träprodukter omfattar laminerade träbalkar, dubbla och trippla balkar, fingerskarvat byggnadsvirke och limträbalkar. Balkar används som stolpar och som lastbärande konstruktioner. Laminerade balkar tillverkas för väggkonstruktioner i Palmakos egna timmerhus samt för försäljning till andra timmerhustillverkare.

Balkarna emballeras individuellt och lindas därefter in i plast; dock är andra alternativ möjliga om kunden så önskar.

Balkar med standard tvärsnitt finns på lager för expressleverans. Förutom standardsortimentet finns även ett flertal andra dimensioner vilka finns listade i varje produktbeskrivning.