Nordisk gran

Alla Palmakos produkter är tillverkade av högkvalitativ vältorkad nordisk gran. Tack vare vegetationsområdets långa vintrar och korta somrar växer träden långsamt vilket ger materialet bra hållfasthet och en lång livslängd. Hos gran som material uppskattar Palmako även de estetiska aspekterna – dess nordiskt karga ljusa färgtonen och litet kvistmönster.

Trä som byggnadsmaterial

Trä har varit ett uppskattat byggnadsmaterial redan i många århundraden och nya teknologier hjälper oss att finna allt fler möjligheter för användning av trä. Trä är idag ett av de mest använda byggnadsmaterial i världen. Trä är lätt, men hållfast, det är lättbearbetat och isolerar värme bra. Träets vackra utseende höjer dess värde ytterligare.

Idag uppskattas trä högt framförallt som ett miljövänligt material och som det enda förnybara byggnadsmaterialet. Användning av trä utgör en viktig del av hållbart tänkande. Med ett sunt skogsbruk och prioritering av träprodukter skapar vi en hälsosam miljö och bidrar till bättre miljövård i ett bredare perspektiv.

Energiförbrukningen vid tillverkning av produkter i trä är betydligt mindre än hos många andra material.
Dessutom kan träprodukter efter deras livslängd användas till livsviktig värmeenergi vilket hjälper att minska förbränningen av fossila bränslen.

Träbyggnadstraditionen i Estland

Estland är känt som ett land där mer än hälften av ytan är täckt med skog och där träbearbetningstraditionen sträcker sig flera århundraden tillbaka i tiden. Redan våra förfäder använde trä som det främsta byggnadsmaterialet och Estlands äldsta bevarade trähus är över 300 år gamla. Palmako är stolt över att kunna föra vidare denna flera århundraden långa tradition och passion gentemot detta naturliga, varma, energisnåla och hållbara material.