Bearbetning av balkar

CNC-bearbetat limträ

Tack vare sina fem axlar kan vår CNC-maskin Hundegger K2i utföra alla typer av bearbetningar av olika träkomponenter.

Vi kan framställa balkar för:

 • Paviljonger
 • Parkeringsgarage
 • Takkonstruktioner och takstolar
 • Enfamiljshus och flerfamiljshus
 • Timmerbyggnader
 • Lantbruksbyggnader, ridskolor, stall
 • Hallar
 • Konstruktioner med stora spännvidder
 • Väg- och vattenbyggnad
 • Gångbanor och broar
 • Special- och hybridstrukturer

Bearbetningsalternativ:

 • Kapning
 • Fräsning, skarvning, gängning, göra tapphål
 • Borrning
 • Märkning och etikettering

Laminerade takbjälkar

Produkthöjd upp till 1200 mm. Kan även användas som en takbalk.