Kapacitet

Produktionsenheten för Construct limträ arbetar i två skift – från 06:00 på morgonen till 23:15 på kvällen.

Åtta personer + en arbetsledare och en tekniker arbetar i varje skift. Själva tillverkningsprocessen från fingerskarvning till emballering tar 4 timmar. All produktion betjänas av en gaffeltruck.

De vanligaste bredderna för limträprodukter är 100 och 120 mm, färre med bredderna 80, 90, 200 och 240 mm. Flest tillverkade balkar är 120 mm breda.

Den färdiga produktionsvolymen är 60 m3 per skift. Palmako tillverkar mer än 30 000 m3 limträprodukter per år.