EN

Lepené produkty, proces výroby lepených produktů značky Construct a zásobovací řetězec mají certifikaci MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute.

Výroba:  V souladu s EN 14080 / DIN 1052
Broušení dřeva: V souladu s EN 14081 / DIN 4074
Klínovité spoje: V souladu s EN 14080:2013 / DIN 68140-1
Lepení: Vsouladu s EN 14080:2013
IKontrolní zpráva: V soulad s EN 14080:2013 / DIN 1052-1

 

Palmako také patří do organizace Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

CE

Palmako AS prohlašuje, a lepené produkty splňují požadavky platných směrnic ES. Lepené produkty mají certifikaci CE od MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute. Číslo certifikátu CE: 0672-CPR-0465.

FSC

Od roku 2004 je podnik držitelem certifikátu FSC a přispívá k udržitelnému lesnictví. Výrobky ze dřeva FSC jsou nabízeny na žádost klienta a v případě větších objednávek. Produkty vyrobené ze dřeva FSC jsou v katalozích produktů označeny logem FSC. 

Veřejné zásady společnosti Palmako AS týkající se vyloučení nelegálního nebo kontroverzního dřeva:

Zásadou AS Palmako je vyhýbat se používání dřeva, které bylo nezákonně vytěženo; dřevo z geneticky modifikovaných stromů; dřevo z oblastí, kde jsou porušována tradiční nebo občanská práva; a dřevo z necertifikovaných pralesů s vysokou ochrannou hodnotou, jak je popsáno v současné politice FSC PBC, při uplatňování politiky FSC. 

Společnost Palmako AS jmenovala kontaktní osobu odpovědnou za dodržování této zásady. Ohledně objasnění jakýchkoli aspektů těchto zásad lze kontaktovat manažera nákupu společnosti Palmako. Současná zásada je veřejná a na vyžádání je předána komukoli. Manažer nákupu je ochoten vysvětlit kterékoli straně pozadí důvodu pro uplatnění této zásady.

Pokud je společnost Palmako AS informována třetími stranami na základě spolehlivých důkazů, že jim některý z jejích dodavatelů poskytuje nezákonné nebo kontroverzní dřevo, společnost Palmako slibuje, že neprodleně přijme příslušná opatření. Akce mohou zahrnovat zastavení nákupů z takových zdrojů nebo sledování činností s dodavatelem s cílem vysvětlit veřejnou zásadu FSC a zabránit budoucím případům. 

Palmako AS vybízí externí strany, aby společnost kontaktovaly, pokud jim bude známo, že dřevo dodávané do Palmako je nezákonné nebo pochází z nepřijatelných zdrojů. Společnost Palmako se zavazuje věnovat pozornost každému takovému tvrzení, které je dostatečně podloženo důkazy.