Smrk ztepilý

Většina produktů společnosti Palmako AS je vyráběna z vysoce kvalitního smrku ztepilého. Dlouhé chladné zimy a krátká léta, která jsou pro náš region typická, vedou k pomalému tempu růstu dřeva, díky čemuž je dřevo dlouhověké a trvanlivé. Palmako si vysoce váží estetických aspektů smrku - svěžího nordického odstínu a malého množství suků.

Dřevo jako stavební materiál

Dřevo je po staletí oblíbeným stavebním materiálem a nové technologie pomáhají objevovat nové způsoby využití dřeva - dřevo je jedním z nejčastěji používaných stavebních materiálů na světě. Dřevo je lehké a silné, snadno zpracovatelné a má účinné izolační vlastnosti. Dřevo je rovněž oceňováno pro jeho příjemné vizuální vlastnosti.

Dřevo je v současnosti ceněno nade vše, neboť je ekologicky šetrné a je jediným obnovitelným stavebním materiálem. Použití dřeva výrazně přispívá k udržitelnému životnímu stylu. Opatrným obhospodařováním lesů a upřednostňováním dřevěných produktů můžeme vytvořit zdravé životní prostředí a přispět k jeho ochraně v širším měřítku.

Na výrobu dřevěných výrobků se ve srovnání s mnoha jinými materiály spotřebuje výrazně méně energie. Dřevěné výrobky lze po skončení jejich životnosti použít také k výrobě tepelné energie nezbytné pro životně důležité funkce lidí, čímž se zabrání spalování fosilních paliv.

Tradice dřevěných budov v Estonsku

Estonsko je známé jako země, jejíž povrch je zakryt zejména lesy a jako místo, kde má zpracování dřeva starou, historickou tradici. Naši předci používali dřevo jako hlavní stavební materiál a nejstarší dřevěné domy v Estonsku jsou staré více než 300 let. Společnost Palmako hrdě pokračuje v této tradici staré staletí a tento přírodní, teplý, energeticky úsporný a udržitelný materiál používá s nadšením.