Produkty spojované na klínové ozuby

Spoj na klínové ozuby se provádí vyříznutím řady vzájemně se doplňujících, do sebe zapadajících profilů ve dvou kusech dřeva, které jsou poté slepeny dohromady. Řezivo spojované na klínové ozuby je pevnější než řezivo konvenčních rozměrů stejného stupně kvality.

POPIS PRODUKTU: 

Druhy dřeva: Smrk ztepilý (Picea abies)
Výroba: V souladu s EN 15497
Stupně hodnocení dřeva:  V souladu s EN 14081 / DIN 4074
Spoje na klínové ozuby: V souladu s EN 15497
Vlhkost řeziva: 8-18%
Tloušťka lamely: Standardně 40 mm, může být až 60 mm
Kvalita povrchu: Upraveno do roviny na čtyřech stranách, zkoseno, nevizuální kvalita, konce seříznuté
Délky: Až 13,5 m