Företaget

ÖVER 23 ÅRS ERFARENHET INOM TRÄBEARBETNING

Palmako AS grundades år 1997.

Sedan dess har Palmako AS utvecklats till en av Europas ledande tillverkare och exportörer av timmerstugor, limträprodukter och rundfrästa timmerprodukter.

FÖRETAGET ÄR BASERAT PÅ ESTNISKT KAPITAL

Som ett av Estlands största skogs- och träindustriföretag har Lemeks Group möjliggjort för Palmako AS att bli en del av den kompletta leveranskedjan: från skogsplantering och sågning i sågverk till tillverkning av slutprodukter.

Palmakos affärsidé är att sälja ett brett sortiment av träprodukter av hög kvalitet till miljömedvetna personer.

4 produktionsanläggningar

Produktionsyta Total yta Solenergianläggning
Ojaküla 4 600 m2 100 000 m2
Laekvere 5 300 m2 82 200 m2
Põltsamaa 5 300 m2 91 000 m2
Kavastu 13 860 m2 90 000 m2 71 600 m2
Group 13 ROTATE SCREEN

440 anställda.

50 miljoner euro investerade i spetsteknik.

Bearbetning av över 200 000 m3 sågtimmer och rundvirke per år för tillverkning av

60 000

trähus

45 000

staketpaneler

5 000

trädgårdsmöbler

15 000

lekplatser

20 000 m3

rundfräst timmer

30 000 m3

limträprodukter

50 000 ton

träpellets

93 % av produktionen exporteras över hela världen. Palmako AS har sex dotterbolag i Europa – Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike och Tyskland – samt återförsäljare i så gott som alla europeiska länder. Palmakos produkter återfinns i fler än 30 länder världen över.

Palmakos årsomsättning under 2020 var 70,0 miljoner euro.

Under 2015 beslöt två av Lemeks Group dotterbolag, AS Palmako och AS Imprest, att gå samman. Sammanslagningen ökade deras investeringskapacitet och gjorde det möjligt för dem att ta sig an produktutveckling på ett mer mångsidigt sätt. Tillsammans är det möjligt att erbjuda kunder ett bredare produktutbud från ett enda ställe med mer flexibla leveransvillkor.