Sertifikaatit

EN

Liimapuutuotteilla, Construct-merkkisen liimapuun tuotantoprosessilla ja toimitusketjulla on MPA Stuttgart Otto-Graf-Institutin sertifikaatti.

Valmistus: EN 14080 / DIN 1052 -standardin mukaan
Puun lajittelu: EN 14081 / DIN 4074 -standardin mukaan
Sormijatkaminen: EN 14080:2013 / DIN 68140-1 -standardin mukaan
Liimaus: EN 14080:2013 -standardin mukaan
Tarkastuskertomukset: EN 14080:2013 / DIN 1052-1 -standardin mukaan

 

Palmako on Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. -nimisen järjestön jäsen.

CE

Palmako AS ilmoittaa, että sen liimapuutuotteet täyttävät asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. Liimapuutuotteilla on MPA Stuttgart Otto-Graf-Institutin CE-sertifikaatti. CE-sertifikaatin numero: 0672-CPR-0465.

FSC

Vuodesta 2004 yrityksellä on ollut FSC-sertifikaatti, ja se panostaa myös kestävään metsänhoitoon. FSC-puutuotteita tarjotaan asiakkaan niin halutessa ja suurehkojen tilauksien tapauksessa. FSC-puusta valmistetut tuotteet on merkitty tuoteluettelossa FSC-logolla.

Palmako AS:n laittoman ja alkuperältään epäselvän puutavaran käsittelyyn liittyvä julkinen toimintalinja:

Palmako AS pyrkii FSC-käytänteitä noudattaessaan välttämään sellaisen puutavaran käyttöä, joka on hakattu laittomasti, joka on peräisin geenimuunnelluista puista tai joka on hankittu alueilta, joilla rikotaan tapa- tai siviilioikeusnormeja, sekä puuta, joka tulee sertifioimattomista suuren suojeluarvon aarniometsistä, kuten on säädetty FSC PBC -toimintalinjassa.

Palmako AS on nimennyt yhteyshenkilön, joka vastaa tämän toimintalinjan soveltamisesta. Toimintalinjan minkä tahansa aspektin selvittämiseksi voi ottaa yhteyttä Palmakon hankintapäällikköön. Toimintalinja on julkinen ja jokaisen asiasta kiinnostuneen ulottuvilla. Hankintapäällikkö selittää mielellään toimintalinjan taustaa jokaiselle asianosaiselle.

Jos Palmako AS on kolmansien osapuolten kautta saanut varmaa näyttöä siitä, että kuka tahansa sen tavarantoimittajista toimittaa laitonta tai alkuperältään epäselvää puutavaraa, se lupaa ryhtyä välittömästi asianmukaisiin toimiin. Tällaisiin toimiin lukeutuu esimerkiksi hankintojen keskeyttäminen kyseisistä lähteistä tai FSC-toimintalinjan selvittäminen tavarantoimittajalle, jotta vältetään samanlaisten virheiden toistumisen tulevaisuudessa.

Palmako AS rohkaisee ulkopuolisia ottamaan yhteyttä, jos nämä ovat saaneet tietää, että Palmakolle toimitettu puutavara on laitonta tai peräisin hylätyistä lähteistä. Palmako pyrkii kiinnittämään huomiota kaikkiin sellaisiin väitteisiin, joita tukee riittävä näyttö.