Dvojité/trojité trámy

Dvojité/trojité trámy jsou slepeny ze dvou nebo ze tří laminovaných trámů, přičemž tloušťka jedné lamely začíná od 45 mm. Dvojité/trojité trámy se používají jako podpůrné konstrukce u konstrukčních prvků.

POPIS VÝROBKU: 

Druhy dřeva:             Smrk ztepilý (Picea abies)
Výroba:              V souladu s EN 14080
Stupně hodnocení dřeva: V souladu s EN 14081 / DIN 4074
Spoje na klínové ozuby:  V souladu s EN 14080
Pevnostní třída:                  EN338
Vlhkost řeziva:             8 až 15%
Tloušťka lamely:            Počínaje 45 mm
Lepení:                                PUR pro FJ, MUF, světlé, netmavnoucí, dle EN 301 Typ 1, voděvzdorné
Testy štěpení:        EN14080 Příloha C
Kvalita povrchu:             Zarovnáno do roviny na čtyřech stranách, zkoseno, vizuální nebo nevizuální kvalita, konec seříznutý
Délky:                           Až 18,0 m
Balení:                   Balení kryté plastem na šesti stranách, trámy jednotlivé, obalované
Inspekční zpráva:             V souladu s EN 14080
Číslo certifikátu CE:       0672-CPR-0465
Oznámený subjekt:   0672; Materialprüfüngsanstalt Universität Stuttgart

 

Požádejte o průsečíky, které potřebujete!